Soi cau 247

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày-Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số


4.81K

Dàn đề 36 số khung 3 ngày chính xác nhất

Nội dung bài viết

Nuôi Dàn đề 36 số khung 3 ngày. Là cách nuôi dàn đề có độ chính xác cực cao giúp anh em ăn đề liên tục trong một thời gian dài và có lãi đều hàng tháng. Bởi vậy nên rất nhiều anh em ưa chuộng sử dụng hình thức dàn đề này. Bài viết dưới đây cũng sẽ giúp cho anh em khám phá dàn đề 36 số của chúng tôi hôm nay.


Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi Dàn đề 36 số mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp hôm nay đã được nghiên cứu kỹ. Nên khả năng đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Anh em tham khảo dàn đề 36 số dưới đây để vào tiền nuôi mỗi ngày và thu tiền lời đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.

 

Để bảo mật số tránh lộ số, chúng tôi thu phí Dàn đề 36 số khung 3 ngày 200.000 vnđ.Sau khi nạp đử số tiền 200.000 vnđ, Dàn đề 36 số khung 3 ngày sẽ hiện ra.

Có thể nạp cộng dồn thẻ cào, ví dụ 2 cái thẻ 100,000 vnđ.

 

DÀN ĐỀ 36 SỐ KHUNG 3 NGÀY

Nuôi dàn đề Nạp Thẻ từ ngày 01/02/2023 – 03/02/2023 → Chờ Kết Quả
Nuôi dàn đề Chạm 1-3 từ ngày 30/01/2023 – 01/02/2023 → Ăn đề 61 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 6-8 từ ngày 14/01/2023 – 16/01/2023 → Ăn đề 60 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 1-8 từ ngày 13/01/2023 – 15/01/2023 → Ăn đề 21 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 3-5 từ ngày 11/01/2023 – 13/01/2023 → Ăn đề 52 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 08/01/2023 – 10/01/2023 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 2-3 từ ngày 05/01/2023 – 07/01/2023 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 2-5 từ ngày 03/01/2023 – 05/01/2023 → Ăn đề 57 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 0-6 từ ngày 31/12/2022 – 02/01/2023 → Ăn đề 65 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 28/11/2022 – 30/12/2022 → Ăn đề 12 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 5-7 từ ngày 26/11/2022 – 28/12/2022 → Ăn đề 97 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 5-6 từ ngày 24/11/2022 – 26/12/2022 → Ăn đề 36 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 5-9 từ ngày 22/11/2022 – 24/12/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 6-9 từ ngày 21/11/2022 – 23/12/2022 → Ăn đề 62 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 1-4 từ ngày 20/11/2022 – 22/12/2022 → Ăn đề 48 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 3-7 từ ngày 17/11/2022 – 19/12/2022 → Ăn đề 30 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 4-6 từ ngày 15/11/2022 – 17/12/2022 → Ăn đề 86 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 0-9 từ ngày 14/11/2022 – 16/12/2022 → Ăn đề 07 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 4-6 từ ngày 11/11/2022 – 13/12/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 4-8 từ ngày 09/11/2022 – 11/12/2022 → Ăn đề 78 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-6 từ ngày 06/11/2022 – 08/12/2022 → Ăn đề 22 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 0-3 từ ngày 03/11/2022 – 05/12/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 3-9 từ ngày 30/11/2022 – 02/12/2022 → Ăn đề 23 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 28/11/2022 – 30/11/2022 → Ăn đề 80 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 4-5 từ ngày 26/11/2022 – 28/11/2022 → Ăn đề 57 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 1-2 từ ngày 23/11/2022 – 25/11/2022 → Ăn đề 19 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 21/11/2022 – 23/11/2022 → Ăn đề 29 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 0-8 từ ngày 19/11/2022 – 21/11/2022 → Ăn đề 70 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-5 từ ngày 16/11/2022 – 18/11/2022 → Ăn đề 92 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 6-8 từ ngày 15/11/2022 – 17/11/2022 → Ăn đề 06 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 2-3 từ ngày 14/11/2022 – 16/11/2022 → Ăn đề 34 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 5-9 từ ngày 11/11/2022 – 13/11/2022 → Ăn đề 05 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 1-7 từ ngày 10/11/2022 – 12/11/2022 → Ăn đề 10 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 5-2 từ ngày 08/11/2022 – 10/11/2022 → Ăn đề 65 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-6 từ ngày 07/11/2022 – 09/11/2022 → Ăn đề 67 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 2-5 từ ngày 04/11/2022 – 06/11/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 1-3 từ ngày 03/11/2022 – 05/11/2022 → Ăn đề 19 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 5-9 từ ngày 31/10/2022 – 02/11/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 5-7 từ ngày 29/10/2022 – 31/10/2022 → Ăn đề 85 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 5-1 từ ngày 27/10/2022 – 29/10/2022 → Ăn đề 41 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 3-1 từ ngày 26/10/2022 – 28/10/2022 → Ăn đề 39 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 23/10/2022 – 25/10/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 3-6 từ ngày 20/10/2022 – 22/10/2022 → Ăn đề 98 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 0-9 từ ngày 17/10/2022 – 19/10/2022 → Ăn đề 79 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 6-9 từ ngày 16/10/2022 – 18/10/2022 → Ăn đề 46 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 1-6 từ ngày 13/10/2022 – 15/10/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 0-5 từ ngày 12/10/2022 – 14/10/2022 → Ăn đề 45 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 5-4 từ ngày 10/10/2022 – 12/10/2022 → Ăn đề 34 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 5-6 từ ngày 08/10/2022 – 10/10/2022 → Ăn đề 69 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 4-7 từ ngày 06/10/2022 – 08/10/2022 → Ăn đề 37 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 1-4 từ ngày 03/10/2022 – 05/10/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 4-6 từ ngày 02/10/2022 – 04/10/2022 → Ăn đề 68 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 29/09/2022 – 01/10/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 6-8 từ ngày 27/09/2022 – 29/09/2022 → Ăn đề 46 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-8 từ ngày 25/09/2022 – 27/09/2022 → Ăn đề 12 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 4-7 từ ngày 24/09/2022 – 26/09/2022 → Ăn đề 54 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 6-8 từ ngày 23/09/2022 – 25/09/2022 → Ăn đề 36 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 5-7 từ ngày 20/09/2022 – 22/09/2022 → Ăn đề 77 ngày 3
Nuôi dàn đề Chạm 4-8 từ ngày 18/09/2022 – 20/09/2022 → Ăn đề 98 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 6-9 từ ngày 16/09/2022 – 18/09/2022 → Ăn đề 90 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 0-2 từ ngày 13/09/2022 – 15/09/2022 → Trượt
Nuôi dàn đề Chạm 6-8 từ ngày 12/09/2022 – 14/09/2022 → Ăn đề 48 ngày 1
Nuôi dàn đề Chạm 1-2 từ ngày 10/09/2022 – 12/09/2022 → Ăn đề 51 ngày 2
Nuôi dàn đề Chạm 2-7 từ ngày 07/09/2022 – 09/09/2022 → Trượt

Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số Khung 3 Ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày cũng có những cách vào tiền như sau:

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:3 tức là ngày đầu tiên anh em sẽ đánh 10 điểm mỗi con. Ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 30 điểm.

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:4 cũng như vậy ngày đầu tiên anh em sẽ đánh 10 điểm mỗi con. Ngày thứ 2 đánh 20 điểm và ngày cuối cùng đánh 40 điểm.

» Vào tiền theo tỷ lệ 1:2:5 anh em nên lựa chọn cách đánh này. Tức là nên đợi ngày 3 (ngày cuối) vào tiền lớn đánh cho ăn chắc.

Kết Luận

Hy vọng chuyên mục nuôi dàn đề khung 3 ngày giúp ích được cho anh em trong việc dự đoán cầu. Soi cầu bạch thủ hôm nay. Giúp anh em dễ dàng chọn được. Những con số may mắn nhất trong ngày cho mình. Mọi con số chúng tôi đưa ra đều chỉ mang tính chất tham khảo. Anh em hãy nên cân nhắc trước. Khi sử dụng các dự đoán trên. Chúc anh em may mắn!!

 

 

 

 

 

Từ Khóa: , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 247 Nuôi Lô Bạch Thủ Miền Bắc Khung 5 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Song Thủ Lô Miền Bắc Khung 2 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Song Thủ Lô Miền Bắc Khung 3 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Song Thủ Lô Kép Khung 2 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Cặp Lô Kép Khung 3 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày