Soi cau 247

Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày- Dàn đề 20 số khung 3 ngày bất bại


2.48K

 Dàn Đề 20 Số Miền Bắc Khung 3 Ngày

Nội dung bài viết

Nuôi dàn đề XSMB 20 số khung 3 ngày ăn liên tục với độ chính xác cực cao tiết kiệm thời gian, tiền vốn. Nuôi dàn đề bền vững nhất để anh em có thể ăn đề hàng ngày để vào bờ nhanh chóng và dễ dàng.

Dàn đề 20 số Nuôi khung 3 ngày. Là chúng ta chọn ra 20 con đề và chia tiền chơi. Theo tỉ lệ đã định sẵn do người chơi chủ động tính toán. Đây là cách duy nhất và bền vững nhất để chúng ta có thể ăn được giải đặc biệt Miền Bắc hàng ngày. Đây là phương pháp chơi mà bây giờ là một xu hướng mà anh em đang đi theo nuoilomb.net . dàn đặc biệt 20 số khung 3 ngày mà dàn đề 10 số khung 5 ngày đưa ra cho các bạn đã được phân tích chọn lọc rất kĩ từ các chuyên gia Soi cầu 247 . Và những đầu  nhất và khả năng nổ trong thời gian các bạn nuôi là cực cao. Chính vì thế mà các bạn cứ tự tin lấy số nuôi và chỉ chờ thành quả mà thôi.


Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày

Dàn Đề 20 Số Nuôi Khung 3 Ngày

Dưới đây là dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày đẹp nhất khả năng nổ trong thời gian nuôi là cực cao. Dàn đề đã được các chuyên gia lựa chọn và phân tích kỹ càng mời anh em cùng tham khảo.

DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-6 Từ Ngày 30/05/2022 →02/07/2022 :Chờ kết quả

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-2 Từ Ngày 27/06/2022 →29/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 0-9 Từ Ngày 24/06/2022 →26/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 6-9 Từ Ngày 21/06/2022 →23/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-8 Từ Ngày 18/06/2022 →20/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-7 Từ Ngày 17/06/2022 →19/06/2022 :Ăn đề 74 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-9 Từ Ngày 14/06/2022 →16/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 4-5 Từ Ngày 11/06/2022 →13/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-9 Từ Ngày 08/06/2022 →10/06/2022 :Ăn đề 91 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-9 Từ Ngày 06/06/2022 →08/06/2022 :Ăn đề 25 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 7-9 Từ Ngày 05/06/2022 →07/06/2022 :Ăn đề 79 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-9 Từ Ngày 03/06/2022 →05/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-4 Từ Ngày 31/05/2022 →02/06/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 4-7 Từ Ngày 28/05/2022 →30/05/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 6-7 Từ Ngày 26/05/2022 →28/05/2022 :Ăn đề 67 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-8 Từ Ngày 23/05/2022 →25/05/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-7 Từ Ngày 20/05/2022 →22/05/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 8-9 Từ Ngày 17/05/2022 →19/05/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-8 Từ Ngày 14/05/2022 →16/05/2022 :Ăn đề 13 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-9 Từ Ngày 13/05/2022 →15/05/2022 :Ăn đề 36 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-6 Từ Ngày 12/05/2022 →14/05/2022 :Ăn đề 65 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-8 Từ Ngày 09/05/2022 →11/05/2022 :Ăn đề 24 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-3 Từ Ngày 07/05/2022 →09/05/2022 :Ăn đề 39 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 0-1 Từ Ngày 06/05/2022 →08/05/2022 :Ăn đề 16 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-9 Từ Ngày 04/05/2022 →06/05/2022 :Ăn đề 54 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 4-8 Từ Ngày 03/05/2022 →05/05/2022 :Ăn đề 43 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-8 Từ Ngày 30/04/2022 →02/05/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-5 Từ Ngày 27/04/2022 →29/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-9 Từ Ngày 24/04/2022 →26/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-8 Từ Ngày 21/04/2022 →23/04/2022 :Ăn đề 18 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-5 Từ Ngày 18/04/2022 →20/04/2022 :Ăn đề 53 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-9 Từ Ngày 15/04/2022 →17/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-8 Từ Ngày 12/04/2022 →14/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 1-2 Từ Ngày 09/04/2022 →11/04/2022 :Ăn đề 12 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 6-7 Từ Ngày 06/04/2022 →08/04/2022 :Ăn đề 69 ngày 3

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-9 Từ Ngày 05/04/2022 →07/04/2022 :Ăn đề 97 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-8 Từ Ngày 02/04/2022 →04/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-9 Từ Ngày 30/03/2022 →01/04/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 0-6 Từ Ngày 29/03/2022 →31/03/2022 :Ăn đề 03 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 0-3 Từ Ngày 26/03/2022 →28/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 6-9 Từ Ngày 25/03/2022 →27/03/2022 :Ăn đề 60 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 0-5 Từ Ngày 24/03/2022 →26/03/2022 :Ăn đề 00 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-6 Từ Ngày 21/03/2022 →23/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 5-8 Từ Ngày 18/03/2022 →20/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-7 Từ Ngày 15/03/2022 →17/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-8 Từ Ngày 12/03/2022 →14/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-4 Từ Ngày 10/03/2022 →12/03/2022 :Ăn đề 63 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 6-5 Từ Ngày 09/03/2022 →11/03/2022 :Ăn đề 63 ngày 1

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-3 Từ Ngày 06/03/2022 →08/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 4-5 Từ Ngày 03/03/2022 →05/03/2022 :Trượt

• Nuôi dàn đề: Đầu 2-9 Từ Ngày 01/03/2022 →03/03/2022 :Ăn đề 90 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 4-7 Từ Ngày 27/02/2022 →01/03/2022 :Ăn đề 75 ngày 2

• Nuôi dàn đề: Đầu 3-7 Từ Ngày 26/02/2022 →28/02/2022 :Ăn đề 31 ngày 1

Cách vào tiền Nuôi Đề XSMB 20 Số Nuôi Khung 

Khi nuôi dàn đề 20 số cần phải đảm bảo mang lại lợi nhuận cho bạn khi đề nổ. Tỷ lệ nuôi dàn đề 20 trong vòng ngày thường là 1 : 3 : 7.

Ví dụ: Đánh đề theo tỷ lệ 1 ăn 99.

Ngày 1: Đánh 20 x 10k = 200k. Trúng được: 10 x 99 = 990k => Lãi: 990 – 200 = 790k.

Ngày 2: Đánh 20 x 30k = 600k. Thắng được: 30 x 99 = 2.970k => Lãi: 2.970 – (200 + 600) = 2.170k.

Ngày 3: Đánh 20 x 70k = 1.400k. Thắng được 70 x 99 = 6.930k => Lãi: 6.930 – ( 200 + 600 + 1.400) = 4.730k.

♦ Lưu ý: Nếu thấy đề về ngày nào thì dừng ở ngày đó. Tỷ lệ đánh đề tùy thuộc vào tài chính của bạn, miễn có lời là được nhé.

Lưu ý : Chơi lô đề là bất hợp pháp, chỉ nên chọn chơi xổ số do nhà nước ban hành, hoặc chơi xổ số điện toán, xổ số tự chọn. không được lấy số tại đây để phát tán tại những nơi khác, trang xổ số khác vì vấn đề bảo mật số rất quan trong. số được chốt miễn phí công khai hàng ngày tại trang Nuoilomb.net này. các bạn chỉ việc tham khảo mà không mất bất kỳ khoản phí nào nhé.

Xem Thêm: Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cầu 247 Nuôi Lô Bạch Thủ Miền Bắc Khung 5 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Song Thủ Lô Miền Bắc Khung 2 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Song Thủ Lô Miền Bắc Khung 3 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Lô Kép Khung 2 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Cặp Lô Kép Khung 3 Ngày
soi cầu 247 Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày
soi cầu 247 Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày